Influenceri i prikriveno oglašavanje: 3 zadatka za učenike

Proučite s učenicima zakonske tekstove o oglašavanju i prikrivenom oglašavanju te ih potaknite da na profililima influencera koje prate potraže primjere prikrivenog oglašavanja