Hrvatsko izdanje priručnika o teorijama zavjere

Principi kreiranja i širenja teorija zavjere u ovom su priručniku, sada dostupnom za besplatno preuzimanje i na hrvatskom jeziku, objašnjeni brojnim primjerima, poput teorija zavjere vezanih za panedmiju COVID-a, klimatske promjene, smrt princeze Diane i terorističke napade 11. rujna