Filmovi koji potiču razvoj socijalnih i emocionalnih vještina

Kada osobe koje djeca poštuju pokazuju socijalne i emocionalne vještine, djeca će ih vjerojatnije i sama usvojiti, a kao modeli mogu poslužiti i filmski likovi