Film koji djeci približava teme teškoća u razvoju i društvenog aktivizma

U toplom i duhovitom obiteljskom filmu ‘Moj brat lovi dinosaure’ glavni lik je dječak čiji brat ima Downov sindrom