Facebook, Twitter i Google prvi put zajedno protiv dezinformacija

Na inicijativu Europske komisije, predstavnici internetskih platformi i oglašivačke industrije potpisali su Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija, a Facebook, Twitter, Google i Mozilla pripremili su i pojedinačne planove s konkretnim mjerama