Društvene mreže i platforme u borbi protiv dezinformacija o koronavirusu

Neke od najvećih platformi objavile su da surađuju jedne s drugima i s vladinim zdravstvenim agencijama širom svijeta kako bi osigurale točne informacije o koronavirusu, no ne smijemo zanemariti ni našu osobnu odgovornost kao korisnika