CARNET-ova korisnička konferencija o novim tehnologijama i digitalnom društvu

Od 21. do 23. studenoga u Šibeniku se održava 20. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2018: Mreža ideja. Glavne teme konferencije su ‘Kompetencije za novo doba’, ‘Učimo li za život?’, ‘Inovacije’, ‘Istraživanja u obrazovanju’ i ‘U susret digitalnom društvu’