Budite oprezni s informacijama koje dobivate putem aplikacija za dopisivanje

Dezinformacije o koronavirusu mogu se podijeliti u pet kategorija – strah za zdravlje, teorije zavjere, strah od karantene, lažni lijekovi i tretmani liječenja, politička i društvena polarizacija – a kao važan kanal za širenje dezinformacija prepoznat je WhatsApp