Uz aplikaciju e-Galerija dijete može stvoriti svoju priču, igrati se i učiti

Iako je razvijena prvenstveno kako bi pomogla djeci s teškoćama u komunikaciji, uz ovu jednostavnu aplikaciju svako dijete može uživati u kreiranju vlastitih priča, učenju i rješavanju zadataka