Aktivnosti za istraživanje medija i emocija s djecom od 6 do 12 godina

Materijali ‘Mediji i emocije’ za razvoj medijske i emocionalne pismenosti djece od 6 do 12 godina sadrže prijedloge aktivnosti kojima je cilj prepoznavanje i osvještavanje emocija koje pobuđuju mediji, kao i načina kojima se na naše emocije utječe