Čitanje knjiga kao temelj za razvoj medijske pismenosti

Čitajući knjigu razvijamo vještine tumačenja i stvaramo naviku aktivnog misaonog odnosa prema sadržaju. Navikavamo se biti mislioci, a ne preuzimatelji serviranih tumačenja, objašnjava pedagoginja Maja Jerčić