Utjecaj stereotipa o muškarcima na psihičko zdravlje dječaka

Istraživanja su pokazala da mediji imaju važnu ulogu u formiranju identiteta pojedinca, a s obzirom na količinu vremena koju djeca provode ispred ekrana, važno je obratiti pažnju na poruke koje mediji šalju kada su rodne uloge u pitanju