Utjecaj digitalnog marketinga na djecu i mlade u Hrvatskoj

Anketa o utjecaju digitalnog marketinga na dječja prava na internetu, provedena u sklopu suradnje UNICEF-a i HURA!-e, pokazala je da većina djece u Hrvatskoj profil na društenoj mreži otvori prije nego što prijeđe dobnu granicu od 13 godina