Učenje o pravima djece kroz dječje filmsko stvaralaštvo

‘Današnja djeca s mobitelom u džepu imaju i kameru i montažni stol i svoj distribucijski kanal – YouTube’, rekao je redatelj Nebojša Sljepčević na okruglom stolu u sklopu Festivala prava djece