Treba li nam nacionalna digitalna platforma za osnovnoškolce?

Na okruglom stolu ‘Medijske navike učenika osnovnih škola – a što je s digitalnim časopisima za djecu?’ stručnjaci i mladi raspravljali su o potrebi za pokretanjem digitalne platforme za djecu na nacionalnoj razini