Stranica s korisnim materijalima za medijske, filmske i fotoskupine

U sklopu ETwinning projekta Smiješak, snima se!: mala škola filma napravljena je mrežna stranica s 11 lekcija o fotografiji i filmu, koje prate kreativni izazovi i kviz za učenike