Što znače programske oznake 12,15 i 18 kada je riječ o nasilju

U Preporukama za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija objašnjeno je kakvi nasilni i zastrašujući sadržaji trebaju imati dobne oznake 12, 15, odnosno 18