Prisutnost roditelja tijekom gledanja televizije mijenja rad djetetova mozga

Već je poznato da razgovor čini razliku kad je riječ o utjecaju medija na djecu, no novo istraživanje pokazuje da roditelji ne moraju ništa ni reći da bi utjecali na djetetov doživljaj sadržaja koje gleda