Prijatelji sa svojim djetetom na Facebooku: da ili ne?

Ako kao prijatelj pratimo profil svog djeteta na Facebooku, što mu time zapravo poručujemo? Zanimljive odgovore dala nam je psihologinja Jasenka Pregrad