Preporuke urednicima i medijskim djelatnicima za zaštitu djece u medijima

Prenosimo vam dio Preporuka za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija posebno namijenjen urednicima i medijskim djelatnicima, u kojem je objašnjeno na što bi sve trebali paziti prilikom klasifikacije sadržaja, odnosno dodijeljivanja oznaka 12, 15 i 18