Osobe s oštećenjima vida i sluha imaju pravo na prilagođene filmove

Na stručnom panelu održanom u sklopu Festivala prava djece prvi se put u javnosti razgovaralo o problemu nedostupnosti kulturnih sadržaja, poput filmova i kazališnih predstava, djeci i odraslima sa senzornim oštećenjima