U crtićima je nasilja više nego u akcijskim filmovima

Istraživanja su pokazala da se agresivno ponašanje prema vršnjacima povećava nakon što dijete pogleda nasilne crtiće koji nasilje ne prikazuju kroz humorističan pristup