Nacionalna kampanja o online nasilju prema ženama

Procjenjuje se da se svaka deseta žena i djevojka u dobi od 15. godine suočila s online nasiljem. Osvještavanje javnosti o ovom problemu jedan je od ciljeva nacionalne kampanje koju provode udruga B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije