Kako nasilje u medijima utječe na djecu i tko je najosjetljiviji?

Nasilni sadržaji potencijalno su štetni jer izazivaju tjelesnu pobuđenost i emocionalno uznemirenje, uče djecu agresivnim ponašanjima i potiču na njihovu oponašanje te ih čine neosjetljivima na nasilje