Važno je znati da se i montažom može manipulirati

Za montažu je bitan izbor kadrova, njihova dužina i poredak. Kombinirajući ta tri elementa zajedno sa zvukom, dobar će montažer kod gledatelja kreirati različite misaone procese i različite emocije