Manipulacija slikom: dva pogleda na isti događaj

Kad putem medija saznajemo o nekom događaju, trebamo imati na umu da i kamera može biti subjektivna, odnosno da se montažom može snažno utjecati na dojam koji ćemo dobiti