Kako roditelji mogu smanjiti negativan utjecaj medija na djecu

Za inspiraciju kako birati medijske sadržaje i s djecom razgovarati o njima, iz Preporuka za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija prenosimo vam poglavlje o aktivnom roditeljskom posredovanju u korištenju medijskih platformi