Kako mediji mogu otežati, ali i olakšati djeci nošenje sa strahom od potresa

Ne izlažite dijete stalnim vijestima o posljedicama potresa ili o riziku od novih potresa, no možete mu uz pomoć edukativnih animiranih filmova objasniti kako nastaje potres, savjetuju stručnjaci s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta