Kako klikolovkama motivirati djecu na učenje, čitanje lektire, pisanje zadaća

Zadajte učenicima da o knjizi koju su pročitali, ili gradivu koje trebaju naučiti, sastave što intrigantnije klikolovne naslove, nadnaslove i podnaslove, predlaže Dinka Juričić, urednica gimnazijskih čitanki i savjetnica za cjeloživotno obrazovanje u Školskoj knjizi