Kako igranje videoigara uravnotežiti s drugim razvojno važnim igrama?

Da bi se djeca zdravo razvijala, trebaju vrijeme provoditi ne samo u digitalnoj igri, nego i u socijalnoj, aktivnoj, kreativnoj i slobodnoj igri. Svaka od njih ima svoje mjesto, a savjete kako ih kombinirati i uravnoteženo koristiti prenosimo sa stranice LearningWorks For Kids