Kako djeca doživljavaju ono što vide na televiziji – od 1. do 18. godine

Djeca u dobi od tri do pet godina još uvijek ne razlikuju stvarne i fiktivne sadržaje pa smatraju da Superman, Batman i ostali televizijski junaci postoje i u stvarnom životu