Influencer ≠ uzor: prijedlog radionice i dodatnih aktivnosti za učenike

Provedite s učenicima radionicu o influencerima iz edukativnih materijala ‘Digitalni mediji i mentalno zdravlje’: razgovarajte o njihovim uzorima i o influencerima koje prate na društvenim mrežama. Potaknite ih na kritičko promišljanje, ali i na osvještavanje pozitivnih osobina i vještina zbog kojih bi i oni sami mogli biti influenceri