Ernest i Celestina: Jedan zaista poseban animirani film

Zanimljive aktivnosti prije i nakon filma te niz konkretnih pitanja koja možete postaviti djeci i potaknuti ih na razmišljanje i izražavanje, predlaže učiteljica razredne nastave Ana Markotić