Dobrobiti videoigara: kreativnost, suradljivost i bolje pamćenje

Videoigre pomažu djeci u razvijanju vještina potrebnih za rješavanje problema, ali i za nošenje s neuspjehom, a to su tek neke od dobrobiti koje navodi nedavno istraživanje