Dječji psihijatri o vezi videoigara i ADHD-a

Videoigre su posebno privlačne djeci s ADHD-om, jer dok ih igraju, zbog brojnih podražaja i brzog tempa nemaju vremena početi razmišljati ni o čemu drugome