Djeca kao sugovornici, suradnici i suautori u radijskim i TV emisijama

Koje se teme vezane za djecu i mlade u medijima prate, a koje zanemaruju? Kad izvještavaju o djeci, poštuju li novinari njihova prava? Pročitajte što o tome misli novinarka i urednica Višnja Biti, dobitnica Nagrade za promicanje prava djeteta – za životno djelo