Djeca imaju pravo da ih se ostavi na miru!

Pravobraniteljica za djecu u svojoj kolumni piše o aktualnoj temi – pravu djeteta na privatnost, koje se u medijima često ne poštuje