Djeca i vijesti: Kako kod kuće i u školi razgovarati o ratu u Ukrajini

Prilikom razgovora s djecom i mladima o vijestima i izvorima informacija, važno je imati na umu da djeca pristupaju vijestima na drugačiji način od odraslih te način komunikacije o ratu u Ukrajini prilagoditi dobi djeteta