Budi internet genijalac: genijalan program o sigurnom korištenju interneta

Program ‘Budi internet genijalac’ u suradnji s tvrtkom Google u Hrvatskoj provodi udruga Suradnici u učenju, a sastoji se od niza materijala za učitelje, učenike i roditelje, uključujući kurikulum s više od 30 aktivnosti, edukativnu internetsku igru te materijale za roditeljske sastanke