Besplatni telefon za pomoć i podršku u slučaju nasilja na internetu

Savjetodavna linija Centra za sigurniji internet pruža stručnu pomoć i podršku djeci, mladima, roditeljima i nastavnicima za sva pitanja vezana uz sigurno korištenje interneta i zaštitu djece i mladih na internetu