25. izdanje Škole medijske kulture ‘Dr. Ante Peterlić’

Prva Škola medijske kulture održana je 1999. u Šibeniku i od tada funkcionira kao vrijedna platforma za edukaciju nastavnika, ali i studenata, učenika i svih zainteresiranih građana. Ove se godine održava na dvije lokacije: u Varaždinu i u Puli